Contactaţi-ne

 

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

 

ȘCOALA NAȚIONALĂ DE STUDII POLITICE ȘI ADMINISTRATIVE
București (SNSPA)

ADRESA:
Str. Povernei, nr. 6, sector 1, București

TEL:
021.318.08.97 | 021.318.08.98

FAX:
021.312.25.35

EMAIL:
info@managementul-programelor.ro

URMĂRIŢI-NE:

Indicatori
  • Număr de universităţi sprijinite  3
  • Număr de calificări dezvoltate/ actualizate – învăţământul superior 1
  • Număr de participanţi la instruire – învăţământ superior 25
  • Număr de programe de licenţă/ masterat dezvoltate/ adaptate conform CNCIS – învăţământ superior  3
  • Număr de studenţi care au beneficiat de operaţiunile finanţate la nivelul instituţiilor de învăţământ superior 245
Newsletter

Obiectivul general al proiectului

Îmbunătățirea sistemului de învățământ superior din regiunea București - Ilfov și alinierea acestuia la cerințele pieței muncii prin dezvoltarea calificării de “management de program”, în vederea adaptării programelor de studii universitare din cadrul a trei instituții de învățământ superior la cerințele pieței muncii, cu respectarea prevederilor din Cadrul Național al Calificarilor în Învățământul Superior. Pe termen lung proiectul va contribui la dezvoltarea și implementarea sistemului național de calificări, precum și la accesul sporit al studenților la programe de licență și masterat specializate în management de program, în conformitate cu prevederile noii Legi a Educației Naționale...

Grup țintă
Cel puțin 10 membri ai comisiilor/ structurilor de conducere dintr-o instituție de învățământ superior din țară (includerea acestora în procesul de dezvoltare și implementare a instrumentelor și metodologiilor necesare pentru validarea noii calificări de management de program);
 
Cel puțin 10 persoane implicate în dezvoltarea şi managementul calificărilor la nivel de universitate...