Contactaţi-ne

ȘCOALA NAȚIONALĂ DE STUDII POLITICE ȘI ADMINISTRATIVE
București (SNSPA)

ADRESA:
Str. Povernei, nr. 6, sector 1, București

TEL:
021.318.08.97 | 021.318.08.98

FAX:
021.312.25.35

EMAIL:
info@managementul-programelor.ro

URMĂRIŢI-NE:

Ştiri şi anunţuri

 

Newsletter

Grup ţintă
Cel puțin 10 membri ai comisiilor/ structurilor de conducere dintr-o instituție de învățământ superior din țară (includerea acestora în procesul de dezvoltare și implementare a instrumentelor și metodologiilor necesare pentru validarea noii calificări de management de program);
 
Cel puțin 10 persoane implicate în dezvoltarea şi managementul calificărilor la nivel de universitate/ facultate (implicarea acestora în activități de analiză a cerințelor pieței muncii, precum și în procesul de elaborare și de obținere a validării calificării de management de program);
 
Cel puțin 35 de persoane implicate în dezvoltarea programelor de studii universitare (perfectionarea proceselor de livrare a programelor educaționale construite în baza noii calificări de management de program, dar și actualizarea conținutului curriculum-ului);
 
Cel putin 245 de studenţi (beneficiarii principali ai activităților implementate prin proiect, participanți la dezvoltarea unei calificări specializate în domeniul managementului de program, care să reunească atât competențe specifice, cât și transversale necesare la locul de muncă).