Contactaţi-ne

ȘCOALA NAȚIONALĂ DE STUDII POLITICE ȘI ADMINISTRATIVE
București (SNSPA)

ADRESA:
Str. Povernei, nr. 6, sector 1, București

TEL:
021.318.08.97 | 021.318.08.98

FAX:
021.312.25.35

EMAIL:
info@managementul-programelor.ro

URMĂRIŢI-NE:

Ştiri şi anunţuri

 

Newsletter

Obiective

Obiectivul general al proiectului

Îmbunătățirea sistemului de învățământ superior din regiunea București - Ilfov și alinierea acestuia la cerințele pieței muncii prin dezvoltarea calificării de “management de program”, în vederea adaptării programelor de studii universitare din cadrul a trei instituții de învățământ superior la cerințele pieței muncii, cu respectarea prevederilor din Cadrul Național al Calificarilor în Învățământul Superior. Pe termen lung proiectul va contribui la dezvoltarea și implementarea sistemului național de calificări, precum și la accesul sporit al studenților la programe de licență și masterat specializate în management de program, în conformitate cu prevederile noii Legi a Educației Naționale.

Obiectivele specifice ale proiectului

1. Dezvoltarea calificării de management de program, în conformitate cu legislația în vigoare impusă de CNCIS, prin analiza cerințelor specifice ale piaței muncii în ceea ce privește această calificare, realizarea dosarului de validare a noii calificări și devoltarea de programe de studii relevante pentru cerințele pieței muncii.

2. Implicarea a 10 membri ai comisiilor/ structurilor de conducere din instituțiile de învățământ superior în pregătirea calificării, a 10 persoane în dezvoltarea şi managementul calificărilor la nivel de universitate/ facultate, a 10 persoane în dezvoltarea programelor de studii universitare și a 70 de studenti în dezvoltarea noii calificari management de program.

3. Implementarea instrumentelor și metodologiilor de validare a calificării de management de program în cadrul a 3 instituții de învățământ superior și dezvoltarea unor programe educaționale bazate pe noua calificare.

4. Perfecționarea a cel puțin 25 de persoane, din rândurile personalului implicat în dezvoltarea programelor de studii universitare din cadrul a 3 instituții de învățământ superior, prin sesiuni de formare cu privire la modul și resursele educaționale de livrare a procesului educațional care se finalizează cu obținerea noii calificări de management de program.

5. Asigurarea accesului a cel puțin 245 de studenți la oportunități noi de învățare, prin popularizarea noilor programe educaționale construite pe baza noii calificări de management de program.

Activitățile principale

A1. Asigurarea managementului proiectului

A2. Asigurarea activităților suport de implementare a proiectului

A3. Publicitatea proiectului

A4. Dezvoltarea noii calificări de management de program pe baza analizei cerințelor existente în piață

A5. Implementarea calificării de management de program de către trei instituții de învățământ superior din țară

A6. Perfecționarea personalului implicat în procesele de livrare a programelor educaționale care includ noua calificare

A7. Popularizarea noii calificări la nivelul studenților